4. Historia wymiany danych z systemem Pincasso

menu HistoriaWymiana danych

uprawnienia CBO Ewidencja - Przeglądanie

W menu HistoriaWymiana danych dostępna jest lista operacji utworzonych w jednostce Dystrybucji i przesłanych z jednostki Obrotu dla wybranego punktu. Menu HistoriaWymiana danych dostępne jest tylko w przypadku współpracy z systemem Pincasso w jednostce Obrotu. Historia wymiany danych prezentuje operacje, które dostępne są również w Sekcja 2, „Operacje z wymiany danych”. Na liście dla każdej wyświetlonej operacji wymiany danych widoczne są informacje:

Rysunek 4.18. Historia wymiany danych z systemem Pincasso

Historia wymiany danych z systemem Pincasso


Za opisem operacji widoczna jest ikonka , pozwalająca wyświetlić szczegóły wybranej operacji. Operacje, które zostały odrzucone dodatkowo oznaczane są ikonką . Domyślnie lista posortowana jest malejąco według daty rejestracji operacji. Na wyświetlonej liście dostępny jest filtr nagłówkowy (patrz punkt Sekcja 8, „Filtrowanie, sortowanie oraz zaznaczanie elementów”), który umożliwia filtrowanie i sortowanie według każdej dostępnej kolumny.